Konferensämne idag: Vår Teamutveckling på HiTest

askghsd

Dagens tema är: "Att hämta energi från och skapa mening i mitt konsultteam". 

Dagen handlar egentligen "bara" om tre saker:
1. Samarbete
2. Samarbete
3. Samarbete

Vi fördjupar nu oss i hur vi som team HiTest kan utvecklas och ta nästa steg tillsammans. Dagens aktivitet går ut på att definiera teamets gemensamma Nuläge, Mål och Plan. Vi kunde efteråt konstatera att nyckeln till vår framgång är fortsatt starkt samarbete - såklart!

Från konferensen tar vi med oss ny energi, inspiration och insikter om hur vi som team kan samspela på nya sätt.  

Mer om oss: Ett av årets viktigaste lärtillfällen för oss är när vi träffas på våra konferens- och utbildningsdagar. Vi har kul, samtidigt som vi lär oss en massa saker tillsammans. Det stärker oss både som team och individuellt. Då skapar vi tillsammans en grundtrygghet för att kunna stötta varandra löpande i vardagen på våra uppdrag. Vår förhoppning är att vi även fortsättningsvis är de konsulter våra kunder har stort för förtroende för och helst anlitar.